VAZDUH U KRALJEVU OPTEREĆEN ČESTICAMA PM10

VAZDUH U KRALJEVU OPTEREĆEN ČESTICAMA PM10

497
0
Podeli

U sklopu redovnog monitoringa aerozagađenja na teritoriji grada Kraljeva, Zavod za javno zdravlje Kraljevo svakodnevno uzima uzorke vazduha za analizu. Dobijeni rezultati u periodu od prvog novembra 2015. godine do danas  pokazuju opterećenje vazduha česticama PM 10.

U ovom jesenjem periodu aktivira se veliki broj individualnih ložišta i povećava frekvencija motornih vozila, što je dovelo do povećane emisije štetnih gasova u atmosferu.
Zbog vremenskih prilika, povišenog atmosferskog pritiska, toplih dana i hladnih noći dolazi do temperaturne inverzije, do kondezacije vodene pare i stvaranja magle, što na nivou atmosfere u kojem se obavljaju disanje i ljudske aktivnosti dovodi do stvaranja čestica PM 10 od vodene pare i zagađujućih materija iz atmosfere i njihove povećane koncentracije. Ove čestice mogu imati nadražajno delovanje i provocirati tegobe kod srčanih i plućnih bolesnika.

Posle analize dobijenih rezultata i obilaska terena stručni tim Zavoda za javno zdravlje Kraljevo dao je sledeću preporuku:

U periodu kada je vazduh jako zagađen, kvalitet vazduha sa aspekta uticaja na zdravlje ljudi se ocenjuje kao nezdrav. Aktivnosti treba uskladiti sa vremenskim prilikama (jutarnji i večernji sati se ne preporučuju za aktivnosti i boravak na otvorenom). Posebno osetljive grupe (hronični plućni i srčani bolesnici, stari i deca) treba da izbegavaju, a ostali treba da skrate vreme boravka na otvorenom i teške fizičke aktivnosti.

Promenom ponašanja i prilagođavanjem aktivnosti, moguće je smanjiti negativni uticaj aerozagađenja na zdravlje ljudi, a posebno kod osetljivih kategorija.

Nema komentara

Ostavite komentar