СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО КРАЉЕВО – ДОМ ПУН ЉУБАВИ ЗА СВАКО ДЕТЕ

СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО КРАЉЕВО – ДОМ ПУН ЉУБАВИ ЗА СВАКО ДЕТЕ

29
0
Podeli

Пре 15 година, захваљујући међународној организацији СОС Дечија села, у Краљеву су постављени темељи за изградњу 14 кућа за СОС хранитељске породице која брину о деци без родитељског старања. Тако је наше СОС Дечије село Краљево почело свој живот, водећи се мисијом да свако дете има право на дом пун љубави.

До данас, код нас је одрасло и осамосталило се преко 135 деце из целе Србије. Тренутно имамо 72 деце о којима брине 14  СОС мама/хранитељица и један родитељски пар.

Наш концепт бриге о деци без родитељског старања јединствен је и по томе што се деца не раздвајају од биолошких сестара и браће, и што се за свако дете прави и спроводи индивидуални план развоја, а породице имају свакодневну интензивну подршку стручног тима СОС Дечијег села.

У циљу даљег развоја и ширења операција СОС Дечијег села Краљево, тражимо одговарајућег кандидата за позицију

 

Директор СОС Дечијег села Краљево

Локација: Краљево

Кључне одговорности:

 

 • Заступа и представља ДС Краљево пред локалним органима и заједницом;
 • Успоставља и развија сарадњу са локалном заједницом, партнерским и другим организацијама, старјући се да СОС породице и Заједница младих добију адекватну подршку и услуге и да буду интегрисани у локалну заједницу;
 • Промовише и управља одговарајућим имиџом организације, како у оквиру саме организације, тако и ка екстерној публици, користећи СОС вредности, стандарде и смернице као основ за обликовање бренда, а у циљу препознавања и потврђивања ДС Краљево као јаког и поузданог партнера у области хуманитарног рада;
 • Управља ДС Краљево, осигурава да се одлуке Управног одбора и Оснивача реализују кроз јасне акције и обезбеђује одрживо управљање финансијским и свим другим ресурсима;
 • Активно води планирање и спровођење стратегије рада и развоја ДС Краљево;
 • Одлучује о коришћењу средстава и предлаже ефикасна решења за бољу контролу и смањење трошкова у домену свог рада;
 • Учествује у развоју програма и обезбеђује да су средства усмерена на изградњу разноврсних програма оснаживања у оквиру локалне заједнице,
 • Активно ради на повећању финансијске самосталности ДС Краљево, у складу са локалним потенцијалом и одговара за испуњавање циљева из области ФР (прикупљање средстава);
 • Руководи радом запослених, стара се о њиховом стручном оспособљавању и усавршавању, поставља радне циљеве и оцењује њихов радни учинак;
 • За свој рад одговара Управном одбору ДС Краљево.

 

Компетенције:

 

 • Изражено комуникативна особа, мотивисана за усвајање нових знања и са иницијативом у раду;
 • Развијене социјалне вештине и оријентација на корисника;
 • Изражен осећај за хуманост и културална сензитивност;
 • Одговорост и прецизност у раду и развијене аналитичке вештине;
 • Способност стратешког размишљања;
 • Вођење тимова и управљање процесима;
 • Иновативност и решавање проблема;
 • Доношење одлука и делегирање;
 • Управљање учинком и развојем запослених.

 

Квалификације:

 

 • ВСС – висока стручна спрема (економија, право, менаџмент, друштвене науке – психологија, социјални рад и слично);
 • Најмање 5 година радног искуства на руководећим позицијама;
 • Најмање 7 година рада у оквиру институција социјалне заштите, у НВО сектору и/или сличним организацијама, односно сарадње са истима;
 • Активно знање енглеског језика;
 • Активно знање рада на компјутеру;

 

Нудимо:

 • Могућност коришћења службеног стана и накнаду трошкова становања
 • Рад у атмосфери која промовише и примењује високо профилисане хуманитарне принципе, са посебним акцентом на заштиту права и достојанства детета.

 

Молимо заинтересоване кандидате

да своју пријаву са биографијом доставе

на адресу karijera@sos-decijeselo.rs

најкасније до 31.12.2018.год.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Nema komentara

Ostavite komentar