Skupština izglasala uvođenje novčanih kazni za kršenje mera

Skupština izglasala uvođenje novčanih kazni za kršenje mera

450
0
Podeli

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Za fizička lica, predviđena je kazna od 5.000 dinara ako se ne pridržavaju mera lične zaštite od infekcije koronavirusom. Nadzor nad primenom mera, pored sanitarnih inspektora, obavljaće i Komunalna milicija, koja će moći da izriče kazne.

Izmenama i dopunama zakona o zaraznim bolestima, koje je ministar zdravlja Zlatibor Lončar obrazložio na sednici Skupštine, uvode se novčane kazne za kršenje protivepidemijskih mera.
Prema novim propisima, sa 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije.
Predviđena je kazna od 30.000 dinara ako lice odgovorno za primenu lične zaštite od infekcije ne obezbedi neposrednu primenu tih mera.
Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekršaj preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara.
Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, obavlja lokalna samouprava preko Komunalne milicije. Sanitarni inspektor, pored ovlašćenja koja je imao do sada, može izraditi i prekršajni nalog, dok komunalni milicioner može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mera i da zatvori objekat najduže do 72 sata.
U Predlog izmena i dopuna uvršten je koronavirus, a uvedena je i kategorija kontakta kao lica koja su dužna da se pridržavaju mera i uputstava koje utvrdi lekar. Uvedene kategorije su i nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz, izolacija, zdravstveni nadzor, u kućnim uslovima i lična zaštita.
Izmenama zakona regulisano je i da potvrda od epidemiologa bude dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne radi u utvrđenom periodu, a da mu pripada plata.
Izmenama zakona daje se ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi sprečavanja unošenja virusa u zemlju, ministar može narediti mere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju.
Vlada Srbije će moći da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država sa nepovoljnom epidemijskom situacijom, odlučiti o otvaranju objekata za karantin, o lečenju u inostranstvu ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni, obrazovati Krizni štab.

Nema komentara

Ostavite komentar