Cenovnik oglasnog prostora u listu ,,Ibarske novosti”

 • Cenovnik za list ‘Ibarske novosti’ ‘  -list izlazi petkom
  Naziv usluge (opis) Jedinica mere Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om
  Novine “Ibarske novosti” komad 50,00 Din.
  Oglasni prostor (naslovna strana – 1 stubac 5 x 2cm) velicina vizit karte komad 4.000,00 Din. 4.800,00 Din.
  Čitulje (crno belo) 1/16 strane (40×29,5mm) komad 1.260,00 Din. 1.512,00 Din.
  Čitulje (crno belo) 1/8 strane (80x59mm) komad 2.180,83 Din. 2.617,00 Din.
  Čitulje (crno belo) 1/4 strane (160x118mm) komad 3.700,00 Din. 4.440,00 Din.
  Čitulje (crno belo) 1/2 strane (160x236mm) komad 5.730,83 Din. 6.877,00 Din.
  Čitulje (crno belo) 1/1 strane (320x236mm) komad 11.460,83 Din. 13.753,00 Din.
  Oglasni prostor (crno-bela unutrašnja strana)1/16 strane (40×29,5mm) komad 2.520,00 Din. 3.024,00 Din.
  Oglasni prostor (crno-bela unutrašnja strana) 1/8 strane (80x59mm) komad 4.361,67 Din. 5.234,00 Din.
  Oglasni prostor (crno-bela unutrašnja strana) 1/4 strane (160x118mm) komad 7.400,00 Din. 8.880,00 Din.
  Oglasni prostor (crno-bela unutrašnja strana) 1/2 strane (160x236mm) komad 11.461,67 Din. 13.754,00 Din.
  Oglasni prostor (crno-bela unutrašnja strana) 1/1 strane (320x236mm) komad 22.921,67 Din. 27.506,00 Din.
  Oglasni prostor (kolor – unutrašnja strana) 1/4 strane (160x118mm) komad 9.600,00 Din. 11.520,00 Din.
  Oglasni prostor (kolor – unutrašnja strana) 1/2 strane (160x236mm) komad 24.000,00 Din. 28.800,00 Din.
  Oglasni prostor (kolor – unutrašnja strana) 1/1 strane (320x236mm) komad 39.800,00 Din. 47.760,00 Din.
  Kolor – zadnja strana 1/4 strane (160x118mm) komad 11.760,00 Din. 14.112,00 Din.
  Kolor – zadnja strana 1/2 strane (160x236mm) komad 30.000,00 Din. 36.000,00 Din.
  Kolor – zadnja strana 1/1 strane (320x236mm) komad 48.000,00 Din. 57.600,00 Din.
  Insertacije (reklamni list u novinama)- do 1gr. komad 3,33 Din. 4,00 Din.
  Insertacije (reklamni list u novinama)- više od 1 gr. komad 5,83 Din. 7,00 Din.

Nema komentara