GRAĐANI SADA LAKŠE DO DOKUMENATA

GRAĐANI SADA LAKŠE DO DOKUMENATA

457
0
Podeli
Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 29. februara ove godine novi Zakon o opštem upravnom postupku. Novina zakona su odredbe člana 9 i člana 103 koje počinju da se primenjuju 8. juna, a odnose se na delotvornost i efikasnost u radu Gradske uprave. Građani na šalterima više neće morati da prilažu izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i državljanstvo.

Nema komentara

Ostavite komentar