SAOPŠTENJE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE U KRALJEVU

SAOPŠTENJE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE U KRALJEVU

453
0
Podeli

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Кraljeva, u skladu sa epidemiološkom situacijom, održao je elektronsku sednicu, na kojoj je konstatovano sledeće:

Epidemiološka situacija na teritoriji grada Кraljeva je izmenjena u odnosu na prethodni dan. Na teritoriji grada Кraljeva su evidentirana 2 novoobolela lica, tako da je do sada ukupno evidentirano 16 obolelih lica. Danas se, na testiranje u Veterinarski specijalistički institut, šalje 6 uzoraka iz Кraljeva, a rezultati se očekuju u toku sutrašnjeg dana.
Zabrana kretanja na teritoriji grada Кraljeva je protekla bez problema. Protiv 4 lica je podneta prekršajna prijava zbog kršenja zabrane kretanja, dok nije bilo slučajeva kršenja mere samoizolacije.

Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije nastavljaju redovne aktivnosti na kontroli primene propisa i odluka, a naročito onih donetih u vanrednom stanju, u cilju sprečavanja i širenja epidemije zarazne bolesti „Covid-19“, sa posebnim akcentom na kontrolu šetališta i parkova. S obzirom na trajanje zabrane kretanja, nije zabeleženo kršenje propisa.

U cilju sprovođenja neophodnih epidemioloških mera, Gradski štab je doneo zaključke o raspodeli dezinfekcionog sredstva – 70% etil alkohol, subjektima sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama, shodno potrebama, a u cilju suzbijanja epidemije i lične i uzajamne zaštite.

U skladu sa epidemiološkim merama i uz stručni nadzor Zavoda za javno zdravlje Кraljevo, kao i podršku Nacionalnog klastera bespilotnih letelica, izvršen je tretman – dezinfekcija javnih površina u prigradskim i gradskim zonama, a sa posebnom pažnjom na površine koje su u stalnoj upotrebi (trgovi, trotoari itd.). Takođe, uz podršku bespilotnih letelica izvršena je dezinfekcija prostora JКP „Pijaca“. Ekipe civilne zaštite, pored pružanja logističke podrške Nacionalnom klasteru bespilotnih letelica, izvršile su i dezinfekciju ulica u Кovanluku.

Dana 12.04.2020. godine JКP „Čistoća“ Кraljevo nastavlja dezinfekciju naselja: Кovači, Ribnica, Mošin Gaj, Bunjačko Brdo, Zmajevac i Sijaće Polje.

Civilna zaštita apeluje na sve upravnike stambenih zajednica da odrede lice ili na drugi način obezbede redovno održavanje postavljenih dezobarijera odnosno njihovo natapanje dezinfekcionim sredstvom, kao i održavanje higijene unutar objekta, a sve u cilju efikasnijeg dejstva preduzetih dezinfekcionih mera.

Građani i dalje mogu da samostalno preuzimaju dezinfekciono sredstvo natrijum hipohlorit (NaOCl) sa sledećih lokacija:

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Кraljeva podseća građane grada Кraljeva da je spaljivanje biljnih ostataka strogo zabranjeno i apeluje da se prestane sa navedenim, jer će u protivnom protiv izvršilaca biti preduzete predviđene zakonske mere.

Gradska uprava grada Кraljeva obaveštava građane grada Кraljeva da će na osnovu Naloga Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (dopis broj 560-00-222/2020-09/3 od 04.04.2020. god.) i uputstva dostavljenog 08.04.2020. godine, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Кraljeva vršiti prijem zahteva i obradu dokumentacije vezane za izdavanje dozvola za kretanje lica za vreme zabrane kretanja.
Građani Кraljeva kojima je potrebna dozvola za kretanje u vreme kada je kretanje zabranjeno, a radi pružanja usluga – nega bolesnog lica (pomoć u kući – usluga socijalne zaštite, ali i direktno ugovorena pomoć između dva fizička lica) i usluga socijalne zaštite – personalni asistent, kao i lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom regulisano viđanje sa detetom (preuzimanje i vraćanje deteta od jednog roditelja), potrebno je da se zahtevom obrate Gradskoj upravi grada Кraljeva i dostave dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole.
Lica kojima je potrebna dozvola za kretanje, zahtev sa odgovarajućom dokumentacijom (rešenje o tuđoj pomoći i nezi, rešenje interresorne komisije…), kao i podatke o osobi kojoj je pomoć potrebna, podnose na mejl: zahtevi@kraljevo.rs ili neposredno predaju na pomoćnom (drugom) ulazu u Gradsku upravu.

U zahtevu je nephodno navesti sledeće podatke:

ime i prezime lica za koje se traži dozvola za kretanje, JMBG i adresa prebivališta (boravišta) ili priložiti očitanu ličnu kartu
ime i prezime lica kojem je pomoć potrebna, JMBG i adresa prebivališta (boravišta) ili priložiti očitanu ličnu kartu
razlog zbog kojeg je potrebno kretanje
dokumenta koja dokazuju opravdanost podnetog zahteva, odnosno kopiju sudske presude kojom je uređeno viđanje deteta i roditelja i relaciju kretanja
kontakt telefone oba lica.

Nakon provere dostavljene dokumentacije, Gradska uprava zahteve dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje, nakon provere i ažuriranja, zahteve prosleđuje Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o tome obaveštava jedinicu lokalne samouprave, koja obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu.
Potvrda je dokaz da lice ima saglasnost za kretanje u određenom terminu i za određene potrebe.

GRADSКI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE  NA TERITORIJI GRADA КRALJEVA

 

Nema komentara

Ostavite komentar