DEFEKTOLOG O POTEŠKOĆAMA SAVLADAVANJA ČITANJA I PISANJA KOD DECE

DEFEKTOLOG O POTEŠKOĆAMA SAVLADAVANJA ČITANJA I PISANJA KOD DECE

1091
0
Podeli

Sve češće defektologu se javljaju roditelji čija deca imaju poteškoće prilikom savladavanja čitanja i pisanja. Ima više razloga zašto se to javlja, a jedan od razloga je i kasno javljanje logopedu. Neretki su slučajevi i da roditelji nemaju vremena za decu, a logoped i defektolog objašnjava koje su najbolje vežbe i kako decu motivisati i pomoći im da što brže savladaju čitanje i pisanje.

Nema komentara

Ostavite komentar