DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

675
0
Podeli

Državna revizorska institucija  (DRI) je najviši organ zadužen da vrši kontrolu trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom. U našoj zemlji funkcioniše od 2005. godine i nadležna je za državnu reviziju oko 11.000 direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i drugih korisnika javnih sredstava. Ili, jednostavnije rečeno, DRI pomaže državi da mudro upravlja i koristi resurse. Za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

Nema komentara

Ostavite komentar