VAZDUH U KRALJEVU BIO U KATEGORIJI “ZAGAĐEN”

VAZDUH U KRALJEVU BIO U KATEGORIJI “ZAGAĐEN”

465
0
Podeli

SAOPŠTENJE

U periodu od petnaestog do dvadesetogprvog februara bila je prekoračena koncentracija frakcije PM10 suspendovanih čestica u vazduhu. Po indeksu kvaliteta vazduha, vazduh u gradu Kraljevu bio je u kategoriji zagađen.

Preporučuje se osetljivim grupama (starije osobe, deca i osobe sa oboljenjima srca i pluća) izbegavanje napornih aktivnosti u spoljašnjoj i preusmeravanje obavljanja, aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha. Preporuka za ostale u populaciji je da se skrati dužina i intenzitet napornih aktivnosti i pravljenje češćih pauza u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.

Merenja kvaliteta vazduha vrši Zavod za javno zdravlje Kraljevo koji je akreditovana organizacija za ove poslove. Rezultati kvaliteta vazduha objavljuju se svakodnevno na vebsajtu grada Kraljeva i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo.

Nema komentara

Ostavite komentar