NAREDBA O RADNOM VREMENU ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE

NAREDBA O RADNOM VREMENU ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE

713
0
Podeli

 

U skladu sa dopisom Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva obaveštava vlasnike određenih kategorija objekata i njihove korisnike da tokom trajanja epidemijskih mera imaju mogućnost da rade…

Pravni osnov za ovo izuzeće od ograničenja radnog vremena sadržan je u tački 1. stav 2. podtačke 7. Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 22/21 i 23/21), kojom je predviđeno da se ograničenje ne odnosi na sve druge radnje, objekte i mesta na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, ukoliko se do radnje može doći na siguran način, što podrazumeva posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa površine.

Ograničenje radnog vremena, kao medicinska, epidemiološka i preventivna mera, odnosi se na pravna lica i preduzetnike koji obavljaju svoje delatnosti u objektima koji nisu bezbedni i sigurni u smislu zaštite stanovništva od zaraznih bolesti ili kada je priroda delatnosti takva da podrazumeva nebezbedne kontakte između ljudi. Objekat je nebezbedan ukoliko se u njemu obavlja delatnost koja podrazumeva da kupci odnosno korisnici borave duže vreme u zatvorenom prostoru, bez maski i na odstojanju manjem od minimum 1,5 metra.

Akcenat ograničenja je ograničenje kontakata između ljudi, tako da se spreči širenje zaraze. Ukoliko objekat u kome se vrši delatnost ispunjava uslove za bezbedan i siguran rad i zaposlenih i korisnika usluga i kupaca, onda spada u izuzetak od ograničenja radnog vremena.

Više informacija može se dobiti na internet adresi Centra za COVID-19 mere – inspektor.gov.rs.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA

Nema komentara

Ostavite komentar