OBAVEŠTENJE ZA DOKTORE VETERINARSKE MEDICINE KOJI ŽIVE I RADE NA TERITORIJI RAŠKOG...

OBAVEŠTENJE ZA DOKTORE VETERINARSKE MEDICINE KOJI ŽIVE I RADE NA TERITORIJI RAŠKOG OKRUGA

702
0
Podeli

OBAVEŠTENJE VETERINARSKE KOMORE SRBIJE

Poštovane koleginice i kolege,

Ovim putem Vas obaveštavamao da su se u prethodnom periodu stekli uslovi za izradu legitimacija za članove Veterinarske komore Srbije. Svaki član Veterinarske komore Srbije ostvaruje pravo na legitimaciju ukoliko ima status člana sa važećom licencom i ima izmirene obaveze na ime članarine i godišnje naknade za licencu, a zaključno sa 31.12.2021. godine. Legitimacija, služi za identifikaciju i dokazivanje svojstva člana Veterinarske komore Srbije sa važećom licencom.

Član Veterinarske komore Srbije podnosi zahtev elektronskim putem Stručno-administrativnoj službi Veterinarske komore Srbije (Obrazac 1) na email: veterinarske.legitimacije@gmail.com

Uz zahtev se prilaže:
1. Sopstvena fotografija po specifikaciji kao i za ličnu kartu u JPG formatu.
2. Kopija diplome o najvišem stečenom zvanju u elektronskom obliku, skenirana u PDF formatu.

Za sve dodatne informacije kao i za preuzimanje obrasca zahteva posetite sajt Veterinarske komore Srbije http://www.vetks.org.rs/

Upravni Odbor
Veterinarske komore Srbije

Nema komentara

Ostavite komentar