KOLIKO JE VAŽNO IMATI IZABRANOG LEKARA

KOLIKO JE VAŽNO IMATI IZABRANOG LEKARA

660
0
Podeli

Zdravstvena zaštita je skup mera prevencije, lečenja i vođenja bolesti i povreda, koju sprovode lekarski, sestrinski i drugi profesionalci. Ona obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

Nema komentara

Ostavite komentar