PODRŠKA INOVATIVNIM MERAMA APZ

PODRŠKA INOVATIVNIM MERAMA APZ

105
0
Podeli

Raspisani javni pozivi za podršku dugoročno nezaposlenim licima u okviru
projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa
za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa
invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“ – IPA 2020 u 2024. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je danas javne pozive za realizaciju
paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta
„Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje
integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže
zapošljivih grupa na tržištu rada “ –  IPA 2020, koji se sprovode u 4 filijale –
Pančevo, Požarevac, Jagodina i Prokuplje.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne
politike zapošljavanja.
Paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz sledeće javne pozive:
1. Javni poziv za realizaciju mere obuka na radnom mestu za dugoročno
nezaposlena lica uz subvenciju za zapošljavanje
2. Javni poziv za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa
invaliditetom bez radnog iskustva
3. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno
nezaposlenih lica
4. Javni poziv poslodavcima za subvenciju zarade za zapošljavanje
dugoročno nezaposlenih lica
Javni pozivi i neophodna dokumentacija nalaze se na sajtu Nacionalne službe za
zapošljavanje, u delu Konkursi  https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10
Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih
lica je otvoren do 11. marta 2024. godine, a ostali javni pozivi do 31. decembra
2024. godine.

Nema komentara

Ostavite komentar