Sporazum o realizaciji projekta „Formiranje i razvoj inovacionog inkubatora“

Sporazum o realizaciji projekta „Formiranje i razvoj inovacionog inkubatora“

133
0
Podeli

Predstavnici NTP Čačak i prof. dr Danijela Milošević, dekan Fakulteta tehničkih nauka u
Čačku potpisali su 20. februara 2024. godine sporazum o realizaciji projekta „Formiranje i
razvoj inovacionog inkubatora na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku“.
Fakultet tehničkih nauka u Čačku je jedan od fakulteta kome je taj projekat odobren od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.


Posle potpisivanja sporazuma, predstavnici fakulteta i NTP su na sastanku sumirali do sada realizovane aktivnosti, diskutovali o inovacionim infrastrukturnim kapacitetima, podršcii osnaživanju start-up timova i kompanija kao i planu realizacije budućih aktivnosti.
Prof. dr Snežana Dragićević, prodekan za finansije i saradnju sa privredom je istakla značaj ovog projekta za studente, zaposlene i sve ostale koji žele da se bave naučnoistraživačkim radom i naglasila da u svakom trenutku mogu dobiti adekvatnu podršku fakulteta i Naučno- tehnološkog parka.
Milica Đoković, koordinator projekta Inovacioni inkubator i Milena Nikolić, student
prodekan su takođe skrenule pažnju na izuzetnu priliku koja se pruža start-up timovima i
pojedincima koji žele da se angažuju na polju inovacija.
Direktor NTP Čačak, Mirko Pešić je rekao da je zadovoljan što je Ministarstvo nauke,
tehnološkog razvoja i inovacija prepoznalo značaj postavljanja inkubatora na fakultetu, jer
ulaganje u fakultet istovremeno predstavlja i ulaganje u razvoj privrede i budućih inovativnih rešenja. Fakultet tehničkih nauka u Čačku je značajan resurs za inovacije i naučnoistraživačke projekte, a NTP mu je partner i podrška na putu kontinuiranog usavršavanja i napretka.
Prva obuka za realizaciju aktivnosti u inovacionom inkubatoru na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku planirana je za 27.februar 2024.godine.

Nema komentara

Ostavite komentar