NSZ ZAPOŠLJAVANJE TEŽE ZAPOŠLJIVE KATEGORIJE

NSZ ZAPOŠLJAVANJE TEŽE ZAPOŠLJIVE KATEGORIJE

679
0
Podeli

Faktori kao što su starosno doba, stepen obrazovanja, invaliditet, pol, etničko poreklo itd. mogu da predstavljaju prepreku u zapošljavanju. Zahvaljujući programima i merama Nacionalne službe za zapošljavanje, teže zapošljivim kategorijama  lica, kojih ima najviše na evidenciji nezaposlenih, omogućen je ravnopravniji položaj na tržištu rada. Krajem februara raspisani su Javni pozivi i konkursi, a većina njih odnose se upravo na zapopšljavanje  nezaposlenih iz  kategorije teže zapošljivih.

Nema komentara

Ostavite komentar