KO I KAKO MOŽE DOBITI DOZVOLU ZA KRETANJE U VREME POLICIJSKOG ČASA

KO I KAKO MOŽE DOBITI DOZVOLU ZA KRETANJE U VREME POLICIJSKOG ČASA

1398
0
Podeli

Gradska uprava grada Кraljeva, obaveštava građane grada Кraljeva da će na osnovu Naloga Ministarstva za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja (dopis broj 560-00-222/2020-09/3 od 04.04.2020. god.) i uputstva dostavljenog 08.04.2020. godine, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Кraljeva obavljati prijem zahteva i obradu dokumentacije vezane za izdavanje dozvola za kretanje lica za vreme zabrane kretanja.
Građani Кraljeva kojima je potrebna dozvola za kretanje u vreme kada je kretanje zabranjeno, a radi pružanja usluga – nega bolesnog lica (pomoć u kući – usluga socijalne zaštite, ali i direktno ugovorena pomoć između dva fizička lica) i usluga socijalne zaštite – personalni asistent, kao i lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom regulisano viđenje sa detetom (preuzimanje i vraćanje deteta od jednog roditelja), potrebno je da se zahtevom obrate Gradskoj upravi grada Кraljeva i dostave dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole.
Lica kojima je potrebna dozvola za kretanje, zahtev sa odgovarajućom dokumentacijom (rešenje o tuđoj pomoći i nezi, rešenje interresorne komisije …) kao i podatke o osobi kojoj je pomoć potrebna podnose na mejl: zahtevi@kraljevo.rs ili neposredno predaju na pomoćnom (drugom) ulazu u Gradsku upravu.

U zahtevu je nephodno navesti sledeće podatke:

– Ime i prezime lica za koje se traži dozvola za kretanje, JMBG i adresa
prebivališta (boravišta) ili priložiti očitanu ličnu kartu;

– Ime i prezime lica kojem je pomoć potrebna, JMBG i adresa prebivališta
(boravišta) ili priložiti očitanu ličnu kartu;

– Razlog zbog kojeg je potrebno kretanje;

– Dokumenta koja dokazuju opravdanost podnetog zahteva, odnosno kopiju sudske
presude kojom je uređeno viđanje deteta i roditelja i relaciju kretanja;

– Кontakt telefone oba lica;

Nakon provere dostavljene dokumentacije, Gradska uprava zahteve dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja koje nakon provere i ažuriranja zahteve prosleđuje Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja o tome obaveštava jedinicu lokalne samouprave koja obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu.Potvrda je dokaz da lice ima saglasnost za kretanje u određenom terminu i za određene potrebe.

Nema komentara

Ostavite komentar