U Kraljevu vakcinisano 111 903 lica

U Kraljevu vakcinisano 111 903 lica

305
0
Podeli
Prema najnovijem izveštaju DZ Kraljevo,  sa 15.oktobrom ukupno je vakcinisano 111 903 lica.
 Prvom  dozom 50 048, drugom  dozom 48 038 lica,trećom dozom 13 817 lica.
 Iz DZ kažu da nastavljaju na punktovima Hala sportova vakcinaciju drugom  redovnom dozom Sinopharma,Sputnjika Phizera ,Astra zeneke  od 08-18h  u dve smene .
Vakcinacija dece uzrasta od 12-15 godina protiv covid-19 se preporučuje kod dece sa komorbiditetima kao i kod gojazne dece  uz predhodno dobijeno mišljenje pedijatra subspecijaliste iz odgovarajućih oblasti.Vakcina se može primeniti i kod ostale dece uzrasta od 12-15 godina uz saglasnost roditelja i mišljenja pedijatra.Vakcinacija protiv Covid-19 dece navedenog uzrasta sprovodi se u službama za zdravstvenu zaštitu dece nadležnih domova zdravlja,kao i na pedijatrijskim odeljenjima opštih bolnica i u pedijatrijskim ustanovama na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite ,a sve u skladu novog SMU vakcinacije covid-19.
Preporuka za treću (buster)dozu 21.07.2021.godine od strane Stručnog komiteta za umunizaciju je usvojena od strane Kriznog štaba Vlade Republike Srbije 28.06.2021.godine,i imamo novo SMU za vakcinaciju.
Treća buster doza vakcine protiv COVID-19 se primenjuje kod osoba kod kojih je od davanja druge doze prošlo najmanje šest meseci,bez obzira na vrstu vakcine koji su primili ,a prvenstveno za one koje pripadaju skedećim kategorijama:
1.Osobe sa imunodeficijencijama i stanjima imunosupresije,primaoci transplatata koštane srži i solidnih organa,osobe na hemidijalizi
2.Osobe starije od 70 godina
3.Osobe starije id 60 godine u domovima za starija lica i drugim ustanovama socijalne zaštite
4.Zaposleni u zdravsvenim i ustanovama socijalne zaštite
5.Putnici u medjunaridnom saibraćaju-odnosi se na osobe vakcinisane u Republici Srbiji.
Pored ovih kategorija,sve prethidno vakcinisane osobe kod kojih je od davanja prošli najmanje šest meseci mogu da orime treću buster dozu i ostavlja im se mogućnost da izaberu vrstu vakcine koju će da prime kao treću.Izuzetak je ukoliko se za treću primenjuje Gam-Covid-Vak,u tom slučaju daje se prva komponenta navedene vakcine.
Vakcinacija dece uzrasta od 12-15 godina protiv covid-19 se preporučuje kod dece sa komorbiditetima kao i kod gojazne dece  uz predhodno dobijeno mišljenje pedijatra subspecijaliste iz odgovarajućih oblasti.Vakcina se može primeniti i kod ostale dece uzrasta od 12-15 godina uz saglasnost roditelja i mišljenja pedijatra.Vakcinacija protiv Covid-19 dece navedenog uzrasta sprovodi se u službama za zdravstvenu zaštitu dece nadležnih domova zdravlja,kao i na pedijatrijskim odeljenjima opštih bolnica i u pedijatrijskim ustanovama na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite ,a sve u skladu novog SMU vakcinacije covid-19.
Po novom SMU vakcinacije covid-19 Stručni komitet preporučuje da se kod nepotpuno vakcinisanih osoba ,kod kojih je prošlo najmanje šest meseci od premanja prve doze,može primeniti bilo koja vakcina protiv covid-19 po sopstvenom izboru,tj. ne nužno ona koju su prvobitno primili, ali je neophodno da prime dve doze iste vakcine sa oropisanim razmakom.

Nema komentara

Ostavite komentar